Selvtrænere flytter til seniorcentrene

Publiceret 19-08-2021

Selvtræningsordning for pensionister genopstår på plejecentrene, men i en ny udgave. Det har et enigt Ældre, Social og Sundhed besluttet.

I Gribskov har det i mange år været muligt for pensionister at bruge træningsfaciliteterne på fire af kommunens plejecentre.

Gennem årene er det blevet stadigt mere populært at selvtræne, og op til covid-pandemien var der knapt 900 selvtrænere. Pandemien satte ordningen på pause. Populariteten har skabt trængsel, og med  det fortsat øgede behov for rengøring skal der tænkes nyt.

Seniorcentrene skal stå for ordningen
Det nye er, at seniorcentrene står for ordningen, som ét tilbud blandt alle deres andre aktiviteter. Seniorcenteret vil i forbindelse med opstarten uddanne 10-15 seniorfitnessinstruktører, som vil være til stede på de tidspunkter, hvor der er mulighed for selvtræning. De kan bistå med råd og vejledning, hvis der er behov.

Formand for Ældre, Social og Sundhed Birgit Roswall fortæller om beslutningen:

”Det har ikke været helt let at finde en ny løsning, der tilgodeser både plejecenterbeboere, borgere med en genoptræningsplan fra hospitalerne og kommunens pensionister. Det synes jeg er lykkedes her, hvor pensionisterne fortsat får mulighed for at træne på plejecentrene,” siger formanden.

Borgere med behov for træning
Næstformand i udvalget Pernille Kromann Sams glæder sig over beslutningen, så mange fortsat kan træne:

”Vi ved, hvor vigtigt det er for både den fysiske og mentale sundhed at træne. Det er både vigtigt, når man skal i gang med hverdagen igen efter sygdom eller indlæggelse og helt generelt for at bibeholde eller styrke livskvaliteten,” siger næstformanden.

Indmeldelse nødvendig
Indmeldelse i Gribskov Seniorcenter er en forudsætning for at bruge ordningen. Den nye ordning kan også bruges af førtidspensionister og efterlønsmodtagere.

Alle tilmeldte brugere i marts 2020 får et brev i deres e-boks i løbet august 2021 om forskellige muligheder, herunder også andre tilbud i kommunen, som for eksempel foreningsfitness, som blandt andet foregår i Blistrup, Ramløse og Vejby/Tisvilde.

Har man ikke tidligere gået til selvtræning, men er interesseret i at høre nærmere om seniorcentrenes træningstilbud, kan man henvende sig til Gribskov Seniorcenter på telefon 7249 9175 eller skrive til gs@gribskovseniorcenter.dk. 


Fakta:

Se mere om Gribskov Seniorcenter på www.gribskovseniorcenter.dk  og afdelingen i Gilleleje på www.Gillelejeaktivitetshus.dk

Kontakt

Birgit Roswall
Formand
Ældre, Social og Sundhed

Kontakt

Pernille Kromann Sams
Næstformand
Ældre, Social og Sundhed

Kontakt

Mette Bierbaum
Formand
Center for Sundhed og Omsorg

Kontakt

Lis Laursen
Leder
Gribskov Seniorcenter