Information om sortering i ti fraktioner

Publiceret 17-08-2021

Flere borgere har spurgt til den kommende affaldsordning om sortering i ti fraktioner, der træder i kraft i 2023. Her er en status.

Borgerne i Gribskov Kommune skal ligesom i alle andre kommuner snart begynde at sortere deres affald i ti fraktioner. Det har EU besluttet, og årsagen er, at vi skal genanvende flere ressourcer, så vi skåner naturen mere og hjælper klimaet på rette vej.

Her i Gribskov Kommune er vi i gang med et omfattende planlægningsarbejde, og det har vi været et stykke tid. Kort fortalt, skal borgere i Gribskov Kommune efter planen begynde at sortere i de ti fraktioner i 2023, så der er et stykke tid til endnu. Vi lover at informere løbende, så borgerne er klar til forandringerne, når den nye ordning træder i kraft i 2023.

Vi vil blandt andet informere med en hjemmeside skabt til formålet, som løbende vil informere om hvad, hvor og hvornår der sker nyt, og vi vil blandt andet også løbende informere på vores hjemmeside og på Facebook.

Senest holdt vi informationsmøde for grundejerforeninger mandag aften. Det kan i læse mere om her, hvor I også kan læse mere om, hvad der allerede er besluttet, og hvad vi selv kan bestemme: https://gribskov.dk/borger/flyt-bolig-og-byg/affald/sortering-af-affaldFAKTA: Baggrund for sortering i ti fraktioner

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget klimalov med mål om, at Danmark skal mindske udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030. 

Regeringen har den 16. juni 2020 indgået aftale med en række af folketingets partier om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Den politiske aftale har resulteret i et nyt lovgrundlag på affaldsområdet, som pålægger kommunerne at etablere indsamlingsordninger i form af henteordninger for husholdningsaffald for følgende 10 fraktioner:


Regeringens visioner:

- Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.
- Udsortering af 80 pct. dansk plast fra forbrændingen i 2030.
- Affaldskurven skal knækkes – mindre affald,
- mindre spild og mere genbrug.
- Cirkulær økonomi skal være vækstmotor for Danmarks næste grønne erhvervseventyr.

Regeringens ambition er en affaldssektor, som er grøn hele vejen i gennem. Vi skal blive bedre til at genbruge og til at affaldssortere, vi skal fremme investeringer i genanvendelse, og vi skal forbrænde mindre affald.

Derfor har regeringen vedtaget at ensarte og strømline affaldssorteringen, så danskerne sorterer affald på samme måde i hjemmet og på arbejdspladsen; uanset hvilken kommune, de bor i.

Det betyder, at der skal sorteres 10 typer af affald ved alle husstande i Danmark og at sorteringen skal følge de samme sorteringsguidelines og med brug af de samme affaldspiktogrammer.