Sæsonen for naturbrande ulmer: Vær forsigtig i naturen

Publiceret 27-04-2021

Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen advarer om brandfare i naturen netop nu, fordi der er tørt mange steder.

For nylig var brug af et lille kogeapparat skyld i en større naturbrand på Randbøl Hede. Mandag brændte et stort naturareal ved Varde. De kommunale redningsberedskaber har også slukket brande startet af forkert brug af ukrudtsbrændere. I det hele taget har der de seneste dage været rigtig mange naturbrande i hele landet.

Beredskabschef hos Gribskov Beredskab Jesper Ingeman-Petersen forklarer:

 ”Den lange periode med tørt og blæsende vejr - nu senest med sol, og den tørre vegetation, der ikke endnu har optaget væde, betyder, at en enkelt gnist hurtigt kan skabe store problemer. Det er derfor rigtig vigtigt, at man nyder naturen med omtanke og holder sig fra at bruge åben ild de forkerte steder,” konstaterer han og fortsætter:

”I Gribskov Beredskab, har vi allerede haft et par brandudrykninger til brande i naturen, så pas nu på vores skønne natur og følg endelig de gode råd og anvisninger, som er beskrevet, hvor I er.”

Få overblik over brandfare i naturen på brandfare.dk
Det er ikke altid de samme forhold, der hersker forskellige steder i landet. For at skabe et samlet overblik har Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber, som repræsenterer landets kommunale redningsberedskaber, og Kommunernes Landsforening oprettet en fælles hjemmeside med information om brandfare i naturen, status på afbrændingsforbud og gode råd.

 Siden hedder brandfare.dk, og her finder du en række vigtige oplysninger om brandfare i naturen. Her kan du bl.a. finde gode råd om, hvordan du undgår naturbrande, et brandfareindeks, der viser brandfaren i naturen over de kommende døgn, og en oversigt over, hvor i landet der eventuelt er indført afbrændingsforbud og hvad forbuddene betyder.

 ”Brandfare.dk kan være med til at sætte fokus på, hvordan man skal opføre sig i naturen, og hvor i landet man skal være særlig forsigtig. Så tjek brandfare.dk, hvis du f.eks. skal tænde bål eller bruge ukrudtsbrænderen”, siger Jesper Ingeman-Petersen.

 Jesper Ingeman-Petersen gør opmærksom på, at hvis der opstår en brand, er Gribskov Beredskab klar til at rykke ud og slukke branden.

.........................................

FAKTA:
Fem gode råd fra Danske Beredskaber

  1. Brug dine sanser – ser græsset vissent ud eller mærkes det meget tørt, skal du være særlig opmærksom. Tjek vindforholdene og tænd kun bål eller grill i stille vejr
  2. Hav altid slukningsmidler inden for rækkevidde, når det er tørt – brug haveslangen eller havevandkanden
  3. Tænk over, hvor du bruger ukrudtsbrænderen – skure og udhuse af træ er også brændbare
  4. Brug maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand
  5. Forlad aldrig bål, grill eller anden ild

Kontakt

Jesper Ingeman-Petersen
Beredskabschef
Center for Teknik og Borgerservice