Lokal aftale om lærernes arbejdstid giver mere tid til forberedelse og styrker undervisningen

Publiceret 29-04-2021

Både lærere og elever vil få gavn af den nye lokale aftale om arbejdstid, som Gribskov Kommune og Gribskov-Halsnæs Lærerforening underskrev torsdag formiddag. Her er der som noget nyt afsat 190 timer til samarbejde med lærere og andre faggrupper på skolerne til udvikling af undervisningen.

Michael Bie og Claus Herbert

Det var to tilfredse parter, der torsdag formiddag underskrev en ny aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Gribskov Kommune.

Aftalen fastholder lærernes 210 timers forberedelsestid og afsætter som noget nyt 190 timer til samarbejde mellem forskellige faggrupper som for eksempel lærere og pædagoger på skolerne. Medunderskriver af aftalen, centerchef i Center for Dagtilbud og Skoler i Gribskov Kommune, Claus Herbert fortæller:

”Vi er meget tilfredse med aftalen og takker for samarbejdet med lærerforeningen. Jeg vil gerne fremhæve det styrkede fokus på det tværgående samarbejde på skolerne. Formålet med at afsætte de 190 timer er at skabe stærke arbejdsfællesskaber, som kan udvikle undervisningen. Det kan for eksempel være at nyt undervisningsmateriale eller konkrete projekter, som styrker elevernes indlæring på den ene eller anden måde,” siger Claus Herbert.

Aftalens anden medunderskriver, kredsformand for Gribskov-Halsnæs Lærerforening, Michael Bie Andersen er også tilfreds med den nye aftale:

”Det har været et lang forløb, og vi er glade for, at aftalen endelig bliver underskrevet. For mig har det været særlig vigtigt, at vi har aftalt, at lærerne har et max antal undervisningstimer, og at forberedelsestiden er blevet sikret. Aftalen giver et godt fundament til det videre samarbejde, siger kredsformanden.

I aftalen er der blandt andet fokus på, at lærernes muligheder for samarbejde bliver øget med mere tid på skolerne.

Den nye lokalaftale træder i kraft 1. august 2021.

Kontakt

Claus Herbert
Centerchef
Center for Dagtilbud og Skoler

Kontakt

Michael Bie
Kredsformand
Gribskov-Halsnæs Lærerforening