Pressemeddelelse: Styringsmodel på skoleområdet sendes i høring

Publiceret 09-09-2020

Udvalget Børn, Idræt og Familie sender nu et forslag til en ny model for styring af skolernes økonomi i høring. Tirsdag den 8. september behandlede udvalget en sag om ny styringsmodel på skoleområdet. Der var to forskellige modeller i spil, og udvalget besluttede, at gå videre med den ene af modellerne.

Formand for Børn, Idræt og Familie, Natasha Stenbo Enetoft, fortæller;

”Vi har i august haft en god og konstruktiv dialog med skolebestyrelserne, de faglige organisationer og skoleledelserne om en ny styringsmodel. På den baggrund kan et enigt udvalg nu pege på en ny model. Inden vi anbefaler den endelige model til byrådet, sender vi modellen i høring. Det er vigtigt, at vi inddrager skolerne og organisationerne hele vejen igennem, for de kender bedst den hverdag, modellen skal fungere i.”

Styringsmodellen fordeler pengene både til den almindelige undervisning og til specialundervisningen. Ud over styringsmodellen handler høringen også om hvordan de mindre skolers økonomi sikres og hvordan det samlede folkeskolevæsen skal administrere specialundervisningen.

Og formanden fortæller videre;

”Det enige udvalgs anbefaling sender vi nu i  høring hos de samme, som deltog i dialogen i august. Jeg vil gerne takke alle for deres engagement og bidrag i processen.”

Udvalget Børn, Idræt og Familie behandler sagen igen på udvalgets møde i november.

Yderligere oplysninger

Kontakt

Natasha Stenbo Enetoft
Formand, Børn, Idræt og Familie

Kontakt

Per Ullerichs
Velfærdsdirektør