Ny metode skal styrke kvaliteten i Gribskovs ældrepleje

Publiceret 09-10-2020

Medarbejdere i Gribskovs ældrepleje bliver med et nyt treårigt projekt budt med ind i udviklingen af ældreplejen for at styrke kvaliteten. Også borgere og pårørende bliver inddraget.

Som del af programmet ’I sikre hænder’ skal medarbejdere i Gribskov Kommunes ældrepleje fremover lære metoder til at skabe systematiske arbejdsgange med det overordnede formål at styrke kvaliteten af ældreplejen.

Gribskov er en af 15 nye kommuner i det såkaldte forbedringsprogram ’I sikre hænder’, som er et samarbejde mellem Sundheds- og ældreministeriet, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Siden 2013 har 18 kommuner deltaget i programmet, blandt andre Helsingør og Hillerød, og de har vist, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale på plejehjem og i hjemmeplejen. Det har de blandt andet gjort ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner markant.

Øger kvalitet og faglig stolthed

Det i alt treårige projekt skal lære medarbejdere og ledelse forbedringsmetoder til at skabe systematiske arbejdsgange, indsamle data og have et løbende fokus på læring og udvikling. Erfaringerne viser, at det er med til at sikre borgerne en sikker pleje, men også at det øger den faglige stolthed og arbejdsglæde blandt personalet. Derudover vil borgerne selv og deres pårørende også blive inddraget.

Formand for Ældre, Social og Sundhed Birgit Roswall ser frem til få projektet sat i søen og lære de nye metoder at kende:

”Det er meget vigtigt, at vi hele tiden arbejder med kvaliteten af vores pleje, så vores borgere kan føle sig trygge, når de har behov for hjælp fra kommunen. Og erfaringerne fra andre kommuner viser, at arbejdsglæden samtidig stiger. Så det bliver spændende at få projektet sat i søen om kort tid,” siger Birgit Roswall.

Kommunerne deler deres erfaringer

Ifølge sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke kommer erfaringerne ikke kun borgere og medarbejdere i den enkelte kommune til gode.

”Jeg ved, at der i ’I sikre hænder’ er et stort fokus på at dele erfaringer og viden både i den enkelte kommune og kommunerne imellem. Det vil i høj grad komme borgere og medarbejdere i de 15 nye kommuner til gode. Og denne tilgang til deling af erfaringer og viden om, hvad der virker, er noget, alle i sundhedsvæsenet kan lære af,” siger Magnus Heunicke.

’I sikre hænder’ går i gang i Gribskov Kommune til efteråret og løber over de næste tre år.

Læs mere på: www.isikrehænder.dk

Yderligere oplysninger

Kontakt

Birgit Roswall
Formand for Ældre, Social og Sundhed

Kontakt

Mette Bierbaum
Centerchef, Sundhed og Ældre

Kontakt

Vibeke Rischel
Vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed