Særligt fokus på børn i udsatte positioner

Publiceret 24-03-2020

Langt de fleste børn og unge og deres familier håndterer de vilkår, der er under Coronaepidemien uden større problemer. Men for nogle giver nedlukningen og den ændrede hverdag særlige udfordringer. Gribskov Kommunes ledere og medarbejdere har i denne tid derfor ekstra fokus på trivslen blandt dem, som er i mere udsatte positioner. Både ved at stå til rådighed men også ved at opsøge dem der kan have et særligt behov.

HOTLINE: Hvis du har brug for vejledning og rådgivning i forbindelse med dit barns trivsel eller andre spørgsmål du mangler afklaring på, kan du altid kontakte lederen på dit barns skole eller dagtilbud. De vil enten vejlede dig eller henvise dig til andre ressourcepersoner efter behov.

Familierådgivningen har åbent

Familierådgivningen har åbent og kan kontaktes som normalt. Det vil sige at dag- og døgnvagten modtager, kvitterer og behandler underretninger omkring udsatte børn og unge inden for 24 timer alle ugens dage. Telefonnummeret til dagvagten (hvor man også kan ringe med en akut bekymring eller spørgsmål) er 7249 6045. Udenfor åbningstiden er det politiet, som stiller videre til døgnvagten, som normalt.

Rådgivningscafé

Rådgivningscafeen er åben per telefon. Ring til Callcenteret 7249 6000, så henviser de til en rådgiver.

Også børn og unge kan ringe til rådgivningscaféen med spørgsmål og bekymringer. Læs mere her

PPR

Medarbejderne kan kontaktes på telefon eller via henvendelse til ledere i dagtilbud og skoler.Der ydes råd og vejledning samt opfølgning på aftalte indsatser i hjemmet via telefon, FaceTime eller Skype. Al sagsarbejde, der kan løses uden fysisk borgerkontakt, håndteres.