Borgmester i stormøde med ministre og borgmester-kolleger om Corona-krise

Publiceret 20-03-2020

Det er vigtigt, at kommunerne arbejder efter en fælles plan under Corona-krisen. Det er en af konklusionerne oven på det netop afholdte stormøde – over nettet – mellem landets borgmestre og en række ministre.

Borgmester Anders Gerner Frost og direktionen har netop afsluttet et stormøde på Skype med statsministeren, sundhedsministeren, undervisningsministeren, finansministeren og sine borgmesterkolleger rundt om i landet.

Her vendte de den alvorlige situation med Corona-krisen, som uundgåeligt vil få store konsekvenser for samfundet et godt stykke ud i fremtiden. De var enige om, at det er vigtigt, at de arbejder ud fra en fælles plan.

Udfordring med test af medarbejdere og værnemidler skal løses hurtigt

Blandt andet udtrykte de på mødet bekymring over at det kritiske personale herunder det sundhedsfaglige personale ikke alle kan blive testet for Corona-virus, som Sundhedsstyrelsen ellers har udmeldt.

Det betyder, at vi kan blive nødt til at øge nødberedskabet tidligere end nødvendigt. Ligeledes er der udfordringer med at skaffe værnemidler i takt med behovet stiger. Alle var enige om, at det problem skal løses hurtigt.

Ros til medarbejderne fra borgmester og regering

Borgmester Anders Gerner Frost roser de fantastiske medarbejdere, der laver et uvurderligt arbejde for borgerNe.

”Under disse usædvanlige vilkår leverer de en kæmpe stor indsats med bl.a. hjemmeundervisning, nødpasning, pleje- og omsorg såvel alle de andre opgaver,”

siger borgmesteren og kalder mødet konstruktivt.

”Vi kommuner får ros for arbejdet - og mest af alt roses alle vores dygtige medarbejdere. Det gælder også her fra rådhuset og borgmesterkontoret. Pas på hinanden og hold afstand,”

siger Anders Gerner Frost og direktionen, som alle ønsker alle god arbejdslyst og god weekend.