En sort dag for det kommunale Danmark

Publiceret 05-05-2020

Borgmester Anders Gerner Frost er dybt utilfreds med den nye udligningsreform og kalder det et stykke usagligt og udueligt stykke politisk arbejde.

“Det er en følelse af vrede og dyb frustration der rammer mig lige nu. Aldrig har Folketinget lavet et mere udueligt stykke politisk arbejde overfor de danske kommuner, reformen giver på ingen måde den lighed Christiansborg taler om. Man har fuldstændig tilsidesat alt evidens og viden og ydermere skrottet mange års fagligt og videns baseret arbejde - både fra Finansministeriet og fra forskellige organisationer. Fem socialdemokrater har sat sig ned omkring et køkkenbord og forsøgt at lave en ”rimelig” model, hvor man hovedsageligt har tilgodeset socialdemokratiske kommuner. Det er ganske enkelt usagligt”,

siger en frustreret borgmester Anders Gerner Frost.

Fakta om ny udligningsreform

Ud af et budget på kr. 2,6 milliarder betaler Gribskov Kommune ca. kr. 360 millioner ud af kommunekassen hvert år. Den nye udligningsreform gør, at kommunen ”kun” skal betale kr. 2,7 millioner mere om året ud af kommunekassen i udligning. Skiftende regeringer har i mange år forsøgt at lave en mere ligelig fordeling i forhold til udligning. Senest under den sidste regering, har der været arbejdet med fem modeller. I alle modellerne stod Gribskov til at modtage 30 til 50 millioner kr. mere om året.

Den nye aftale mangler flere vigtige ændringer, som giver store skævvridninger i Danmark.

Særligt er der en fortsat positiv økonomisk tildeling til kommuner med mange lejeboliger, men ikke til kommuner som Gribskov og mange andre landkommuner, der har billige ejerboliger, hvor der typisk godt kan bo borgere med særlige behov.

Der tages heller ikke tilstrækkelig højde for den demografiske sammensætning som en kommune som Gribskov lider under med tredjeflest ældre i landet, eller hensyn til de stigende udgifter, der er overgået fra regionen til kommunerne.

Der tages heller ikke hensyn til det at være en geografisk stor kommune med mange byer og infrastruktur, og endelig mangler den nye aftale at se på kommunernes nuværende likviditet samt hele den model, man beregner serviceloft ud fra.

Borgmester Anders Gerner Frost udtaler:

“Det er med andre ord en stor frustration, der rammer mig lige nu, hvor jeg som borgmester har en dyb bekymring for min kommunes borgere. Jeg anerkender, at Venstres indsats har hjulpet lidt på situationen, men er grundlæggende forarget over, at en så vigtig aftale for vores samfunds velfærd bliver lavet på sådan et usagligt grundlag, det er bare ikke ok og skaber bestemt ikke lighed mellem danske kommuner og borgerne! Det er vigtigt, at vi alle kender og er opmærksomme på, hvad den virkelige velfærd er for en social- og sundhedsassistent ude hos den ældre borger eller hos skolelæreren, der arbejder med vores børn hver eneste dag. Det er en sort dag for det kommunale Danmark” slutter borgmesteren.

Yderligere oplysninger

Kontakt

Anders Gerner Frost
Borgmester