Udvalg øger trafiksikkerhed på vej

Publiceret 22-06-2020

Udvikling, By og Land har besluttet at gøre Rågelejevej mere sikker at køre på. Det sker ved at afmærke dele af strækningen som en ”2 minus 1-vej”. Arbejdet går i gang snarest muligt.

Flere borgere har ønsket, at kommunen øger trafiksikkerheden på Rågelejevej mellem Rågeleje og Vejby Strand. Udvalget Udvikling, By og Land imødekommer nu ønsket.

På udvalgets seneste møde tog udvalget stilling til en række forskellige trafiksikkerheds-foranstaltninger rundt om i kommunen, deriblandt at gøre dele af strækningen mellem de to byer til en såkaldt 2 minus 1-vej.

På mødet sendte medlemmerne i første omgang forslaget om den nye vejtype videre til de kommende budgetforhandlinger. Men da strækningen for nylig er blevet asfalteret, gjorde administrationen udvalget opmærksom på muligheden for at lave de nye striber med det samme, og det sagde udvalget ja til.

Forklaring på en 2 minus 1-vej

På en 2 minus 1-vej er der kun ét spor for bilisterne, selvom der er trafik i begge retninger. Til gengæld er der ekstra plads til de bløde trafikanter i begge retninger. Det betyder, at man som bilist skal trække ind i siden, hvis man møder en modkørende bilist.

Gode erfaringer lokalt og nationalt

Formand Pernille Søndergaard fortæller:

”Vi har gode lokale erfaringer med 2 minus 1-veje, blandt andet på Rågeleje Strandvej. Og der er også gode erfaringer nationalt. Vi kan se, at det får bilisterne til at sætte farten ned, og dermed bliver det mere sikkert at færdes på strækningen,” konstaterer udvalgsformanden.

Ikke på hele strækningen

Der vil ikke komme 2 minus 1-vej på hele strækningen, da der er flere steder, hvor oversigten for trafikanterne ikke er god nok. De nye striber kommer på snarest muligt - sandsynligvis i løbet af en måneds tid.

Yderligere oplysninger

Kontakt

Pernille Søndergaard
Formand Udvikling, By og Land

Kontakt

Niels Tørsløv
Direktør Plan, Teknik og Beskæftigelse