Sundhed og trivsel: Gribskov klar med økonomisk støtte til gode idéer

Publiceret 26-06-2020

I Gribskov Kommune er sundhed og trivsel noget, vi skaber sammen. En af ambitionerne med kommunens sundhedspolitik er derfor, at sundhedsarbejdet er en fælles opgave på tværs af kommune, erhvervsliv, foreninger og lokalsamfund.

Derfor har udvalget for Ældre, Social og Sundhed igen i 2020 afsat 490.000 kr. til puljen ”Sammen om sundhed og trivsel”. Puljens formål er at støtte gode projekter i lokalsamfundet, der forbedrer sundheden og trivslen hos alle, der bor og arbejder i Gribskov Kommune.

Formand: Vi ser frem til at modtage ansøgninger

Og det er der god grund til, når man læser sundhedsprofilen for Gribskov, der blev offentliggjort i 2018. Her ser vi blandt andet udfordringer inden for mental sundhed, rygning, alkohol, overvægt og bevægelse og seksuel sundhed.

”Vi ser frem til at modtage ansøgninger og fremlæggelsen af ansøgningerne, som vi oplevede som en rigtig god oplevelse sidste år”, fortæller Birgit Roswall formand for udvalget for Ældre, Social og Sundhed.

Deadline for ansøgninger til puljen er 15. september 2020. Læs puljeopslag og find ansøgningsskema på www.gribskov.dk/sammen-om-sundhed-og-trivsel

Yderligere oplysninger

Kontakt

Birgit Roswall
Formand for Ældre, Social og Sundhed

Kontakt

Pernille Dirchsen
Frivilligkoordinator

Fakta: Projekter der fik støtte i 2019 via puljen

I 2019 modtog en række projekter i Gribskov støtte fra puljen ”Sammen om sundhed og trivsel”. Her var særligt mental sundhed, fællesskab og bevægelse i fokus.

Det første projekt er gruppeforløb for unge piger i 10. klasse, der handler om at fremme den mentale trivsel og styrke fællesskaber. Projektet er et samarbejde mellem Frivilligcenter Helsinge, 10. klasse centeret i Gribskov og Organisationen GirlTalk.

Det andet projekt er en lokal udgave af Jump4fun, som handler om at få børn til at være trygge og finde glæde ved bevægelse og sport. Projektet er et samarbejde mellem Græsted Gymnastikforening, Søborg SG&I, Tisvilde Gymnastikforening og DGI Nordsjælland.

Det tredje projekt hedder ”Gribskov går sammen” og er målrettet forskellige grupper og aldre. Projektet er et samarbejde mellem DGI Nordsjælland, Gribskov Gymnasium, Hjerteforeningens lokalafdeling i Gribskov, Vejby IF, Tisvilde Gymnastikforening, Søborg SG&I. DGI står blandt andet for uddannelse af gå-værterne, som skal udbrede kendskabet til gå-grupperne

Det fjerde projekt er børnegrupper til søskende, der har en bror eller søster med en psykisk lidelse. Det handler om at give børnene et frirum og forebygge angst og ensomhed. Projektet er et samarbejde mellem Lokalforeningen Sind Gribskov, Foreningen for børn med angst, Center for Social og Sundhed (Familiebehandlingen, Fremskudt socialfaglig indsats), Frivilligcenter Helsinge, Gribskov Ungdomsskole, Bedre Psykiatri, psykiatrifonden og Foreningen for Forældre til børn og unge med særlige behov i Gribskov Kommune.

Fakta: om sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen for Gribskov som er en del af den nationale undersøgelse ”Hvordan har du det 2017”, blev offentliggjort i marts 2018, og giver et godt indblik i, hvordan det går med sundheden i Danmark.

Sundhedsprofilen for Gribskov bygger på data fra 2.744 borgere i Gribskov Kommune. Borgerne blev spurgt til rygning, alkoholvaner, kost, fysisk aktivitet, vægt, mental sundhed, brug af euforiserende stoffer, seksuel adfærd og kronisk sygdom.

Sundhedsprofil 2017 er den fjerde undersøgelse af danskernes livsstil i forhold til udvikling i sundhed. Undersøgelsen er gennemført i samtlige kommuner og regioner. De foregående sundhedsprofiler blev udgivet i 2007, 2010 og 2013.

Du kan finde Sundhedsprofilen for Gribskov på

gribskov.dk