Dobbeltrettet cykelsti et skridt nærmere realisering

Publiceret 26-06-2020

En dobbeltrettet cykelsti på to delstrækninger langs Valbyvej nu godt i gang med at blive til virkelighed. Skitseforslaget er næsten klar og der indkaldes til informationsmøde snarest muligt.

Byrådet er på tværs af alle partier enigt om, at stier skal prioriteres i Gribskov Kommune, så der for bliver bedre mulighed for at tage på rekreative ture, og så cykelturene generelt bliver mere sikre.

Derfor glæder det formand for Udvikling, By og Land Pernille Søndergaard, at skitseprojekt for etableringen af en dobbeltrettet cykelsti på dele af strækningen langs Valbyvej snart er klar. Det betyder nemlig, at projekteringen af stien kan gå i gang til efteråret og anlægningen af stien kan begynde næste år.

”Det betyder rigtig meget for os, at vi kan være med til at sikre, at både børn og voksne kan komme mere sikkert fra A til B på cykel,” siger Pernille Søndergaard.

En del af anlægsbudget 2020-2023

Byrådet i Gribskov kommune har med vedtagelse af anlægsbudget for 2020-2023 besluttet at etablere dobbeltrettet cykelsti på to delstrækninger langs Valbyvej, hvor den ene er fra Laugøvej til Bukkavej, en strækning på ca. 850 meter, og den anden er fra Løgelandsvej til Vibelandsvej, en strækning på ca. 1.150 meter.

Cykelstien er blevet besluttet som led i kommunens anlægsprogram, og det er stiplanen fra 2016, som danner grundlag for og prioritering af en række ønsker til stier rundt om i kommunen, så der på sigt bliver skabt et sammenhængende stinet.

Yderligere oplysninger

Kontakt

Pernille Søndergaard
Formand for Udvikling, By og Land

Kontakt

Dorethe Ungstrup
Centerchef i Center for Teknik og Borgerservice