Skoleøkonomi: Ekstra bevilling skal hjælpe skolerne

Publiceret 21-01-2020

Økonomiudvalget har behandlet sag om skolernes pressede økonomi. På den baggrund indstiller Økonomiudvalget til Byrådet, at der gives en bevilling, som skal hjælpe med at skabe bedre balance i økonomien.

Den model, som et samlet Økonomiudvalg har anbefalet at gå videre med, imødekommer skolerne med en ekstra bevilling, der giver skolerne et beløb svarende til det fælles SP-underskud, som udgør ca. 4.1 mio. kr. i 2019. Hertil kommer en merbevilling til Gilbjergskolen på 3.1 mio. kr. svarende til en eftergivelse af gæld for skoleåret 2018/19. Samlet gives 7.2 mio. kr. til skolerne.

Formand for Økonomiudvalget borgmester Anders Gerner Frost er tilfreds med løsningen:

”Det er en vanskelig situation, og det er derfor glædeligt, at vi har kunnet opnå enighed i Økonomiudvalget om en løsning, som kan bidrage til at understøtte vores skoler. Nu skal vi se fremad og have fokus på, at skolerne fortsætter den positive udvikling, som de er i gang med.”

Den fremtidige styring af skolernes økonomi var også på dagsordenen. Udvalget for Børn, Idræt og Familie fik i december til opgave sammen med administrationen og skolelederne at se på en ny styringsmodel for skoleområdet, som kan træde i kraft for skoleåret 2020/21. I den forbindelse fik Økonomiudvalget præsenteret et kommissorium for det fremtidige arbejde, som blev vedtaget på mødet.

Udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft siger om Økonomiudvalgets konklusioner:

”Vi vil fra udvalget Børn, Idræt og Families side følge den økonomiske udvikling tæt. Vi ser frem til det kvalitetsniveau og samarbejde, som kommissoriet lægger op til. Vi skal arbejde tæt sammen med skolelederne og administrationen om at finde den bedste gennemsigtige styringsmodel for skolernes økonomi”.

Økonomiudvalgets anbefaling behandles i Byrådet den 28. januar.

Yderligere oplysninger

Kontakt

Anders Gerner Frost
Borgmester og formand for Økonomiudvalget

Kontakt

Natasha Stenbo Enetoft
Formand for Udvalget Børn, Idræt og Familie