Gribskov Kommunes arbejde med FN's verdensmål

Publiceret 15-12-2020

Det politiske temaudvalget for arbejdet med FN´s verdensmål, som Byrådet nedsatte i april 2020, er godt i gang med deres arbejde.

Det politiske temaudvalget for arbejdet med FN´s verdensmål, som Byrådet nedsatte i april 2020, er godt i gang med deres arbejde. Udvalget skal til september 2021 aflevere deres anbefalinger til, hvordan det kommende byråd kan gribe det konkrete arbejde med verdensmålene an. Derfor er udvalget ved både at blive klogere på verdensmålene i en dansk kontekst og på, hvordan andre kommuner er gået til opgaven. I den forbindelse har udvalget haft besøg af forskellige gæster; blandt andet en direktør fra Guldborgsund Kommune og en forsker fra RUC.

Torsdag den 3. december havde udvalget inviteret Jannik Egelund, som er i gang med en Ph.d.-afhandling på Roskilde Universitet og forsker i kommunernes arbejde med FN´s verdensmål. Jannik Egelund ser i sit arbejde på, hvordan danske kommuner arbejder med FN's verdensmål, - herunder hvordan kommunerne oversætter verdensmålene til deres lokale kontekst. I Gribskov Kommune vil vi gerne arbejde med verdensmålene på en måde, så det giver mening og skaber reelle forandringer. Jannik Egelund kunne både inspirere og give anbefalinger til, hvordan arbejdet kan gribes an baseret på hans forskning.

Formand for Temaudvalget om FN´s verdensmål, Pia Foght, fortæller:

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu så småt er i gang med at arbejde med FNs verdensmål. Vore opdrag er, at arbejde os ind i, hvad der egentlig ligger i målene, og hvor vi som kommune kan gøre en forskel. Vi skal komme med anbefalinger til det nye byråd på en måde, så det bliver til at gå til og realisere. I udvalget vil vi gerne invitere nogle borgere med til at kvalificere anbefalingerne, og senere kan vi forhåbentligt inddrage og samarbejde med langt flere borgere, erhvervsliv, frivillige og ildsjæle.”

Yderligere oplysninger

Kontakt

Pia Foght
Formand for temaudvalget om FN´s Vedensmål