Årets Handicappris går til Blindeklubben

Publiceret 03-12-2020

Handicapprisen 2020 går til Blindeklubben i Græsted for 25 års velvarende arbejde og en særlig indsats i Coronatid.

Gribskov Kommunes Handicappris anerkender og promoverer de gode eksempler på handlinger og løsninger, der giver mennesker med handicap mulighed for at deltage i samfundslivet. I år går prisen til Blindeklubben i Græsted for 25 års velvarende arbejde og en særlig indsats i Coronatid.

Om Blindeklubben i Græsted

Jørgen Clausen, formand for Dansk Blindesamfund i Frederiksborg Amt og Jan Most, fra frivillighedsformidlingen i Græsted, startede klubben i 1995 sammen med Ruth Bolsted og Max Kristensen. Klubben samlede borgerne med synshandicap fra daværende Græsted-Gilleleje Kommune og Helsinge Kommune til samvær, foredrag, erfaringsudveksling og underholdning.

Sådan var det den gang, og sådan er det i dag, hvor Dorthe og Knud Lolk Kristensen er tovholdere og sørger for at klubben fungerer. Klubben kommer i Frivilligcenter Græsted en gang om måneden.

I begrundelsen for prisen står der

”Blindeklubben gør det muligt for mennesker med synsudfordringer stadigvæk at være en del at et fællesskab, og deltage i et hyggeligt samvær med ligesindede, hvor dagligdags udfordringer kan vendes og gode råd deles. Blindeklubben gør en stor indsats for at holde kontakten med mennesker med synshandicap.
Under Corona nedlukningen har klubben haft kontakt med alle medlemmerne mindst hver 14 dag for at høre, hvordan det går, og holde kontakten ved lige”.

Borgmester, Anders Gerner Frost, siger om prismodtageren

”Jeg er meget imponeret over den frivillige indsats, der ligger bag og den lange årrække det har eksisteret. Det vidner om engagement og sammenhold. Det fortæller også, om det behov vi alle har, for at være en del af et fællesskab. Stort tillykke til Blindeklubben i Græsted.”

Gymhelsinge og Foreningen DUBS

Borgerne har ud over Blindeklubben i Græsted indstillet to andre indsatser til årets Handicappris.

Gymhelsinge blev indstillet for at have oprettet 3 gymnastikhold for børn med særlige behov, og sætte lige så mange trænere/ hjælpetrænere på holdet, som der er brug for. Foreningen DUBS, Dialogforeningen for unge og børn med særlige behov i Gribskov, blev indstillet for foreningens arbejde for at forbedre forholdene for børn og unge med særlige behov i Gribskov.

Udvalgsformand for Ældre, Social og Sundhed, Birgit Roswall, glæder sig over alle indstillingerne.

”De vidner om et aktivt lokalsamfund, hvor borgerne tager ansvar og tager hensyn til hinanden” siger formanden.

Prisoverrækkelse på video

Gribskov Kommunes Handicappris overrækkes som udgangspunkt den 3. december for at markere FN’s Internationale Handicapdag. Prismodtagerene og alle de indstillede fejres ved en offentlig reception på Rådhuset.

Formanden for Handicaprådet, Bente Ullits Eckmann, understreger, at betydning af prisen ligger netop i at gøre offentligheden opmærksom på vilkår for borgere med handicap og i promovere de gode eksempler.

”Prisen minder alle om, at mennesker med handicap også findes i vores kommune, og at vi ønsker at deltage aktivt i livet. Prisen viser også, hvad der gør en forskel” siger Bente Ullits Eckmann

I år fandt prisoverrækkelsen sted i skyggen af Corona. Det var en lille og stille ceremoni med deltagelsen af prismodtageren repræsenteret ved Dorthe og Knud Lolk Kristensen, borgmester Anders Gerner Frost, udvalgsformanden for Ældre, Social og Sundhed, Birgit Roswall og formanden for Handicaprådet, Bente Ullits Eckmann.

Alle interesserede kan se video fra prisoverrækkelsen på kommunens Facebook side.

Yderligere oplysninger

Kontakt

Anders Gerner Frost
Borgmester

Kontakt

Birgit Roswall
Formand for Ældre, Social og Sundhed

Kontakt

Bente Ullits Eckmann
Formand for Handicaprådet

Fakta om Handicapprisen

Se prisoverrækkelsen her

Handicapprisen gives til en person, en virksomhed, en organisation eller en forening, der har gjort en særlig indsats for at fremme muligheder for, at mennesker
med handicap kan deltage i samfundslivet. Indsatsen skal komme borgere i Gribskov Kommune til gode.

Formål med prisen er at sætte fokus på vilkårene for mennesker med handicap og de goder eksempler på, hvordan man kan medvirke til, at borgere med handicap får muligheder for at deltage i samfundslivet som andre borgere.

Alle kan sende en indstilling. Gribskov Kommunes Handicapråd beslutter, hvem blandt de indstillede skal modtage prisen.

Prisen består af 5.000 kr., diplom og en buket blomster.