Pressemeddelelse: Fortsat fokus på at styrke indsatsen på erhvervsområdet

Publiceret 10-09-2019

Dansk Industris (DI) årlige undersøgelse af de danske kommuners erhvervsvenlighed, Lokalt Erhvervsklima 2019, er netop offentliggjort. Gribskov kommune ligger samlet set på en 91. plads, ud af de 93 kommuner, der indgår i undersøgelsen. Selvom det er to pladser frem i forhold til 2018, er det ikke tilfredsstillende, og kommunen vil fortsat have fokus på at forbedre indsatsen på erhvervsområdet.

Der er fremgang på 6 ud af de 9 kategorier, undersøgelsen bygger på. I kategorien ”brug af private leverandører”, er kommunen rykket hele 62 pladser frem og placerer sig nu som nummer 8. Her er der særlig fremgang, når det handler om udbudsprocesser og kommunens betalingsfrister og rettidig betaling. Dialog med kommunen er også gået lidt frem, ligesom kommunens image og fysiske rammer vurderes en anelse bedre end sidste år.

Formand for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, Morten Ulrik Jørgensen, udtaler:

”Vi er i fuld gang med at styrke indsatsen på erhvervsområdet. Der er helt sikkert noget at arbejde med, og vi er også godt i gang. Undersøgelsen er gennemført i foråret, og i mellemtiden har vi igangsat en tæt dialog med vores erhvervsliv - både os politikere, og administrationen, om hvad der er brug for, så vi fokuserer på det, som er vigtigst for erhvervslivet. Infrastruktur og transport er den kategori, hvor vi ligger lavest. Infrastrukturen er helt klart en udfordring, ikke mindst fordi en stor del af den er ude af vores hænder. Staten er en vigtig spiller her. For eksempel har vi ventet længe på en forlængelse af Hillerødmotorvejen, og med den tidligere regering fik vi den stillet i udsigt. Jeg har tiltro til at den kommer og at det vil hjælpe på vores infrastruktur. På kompetent og hurtig sagsbehandling kunne vi også ligge bedre. Vi er netop i gang med en ny indsats for at forbedre sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiderne. Jeg tror på, at det går den rigtige vej og glæder mig over, at vi  trods alt er rykket i den rigtige retning flere steder.”

I Gribskov Kommune har 60 virksomheder deltaget i undersøgelsen. Virksomhederne er inden for DI’s brancher, det vil sige produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service.  Virksomhederne er blevet spurgt om deres opfattelse af Kommunen indenfor 9 forskellige kategorier. Kommunen går frem på 6 af de 9 i forhold til sidste år.

Morten Ulrik Jørgensen fortæller videre:

”Jeg er rigtig glad for, at erhvervslivet vurderer, at vores udbudsprocesser er blevet bedre. Det er et område vi har arbejdet på at forbedre. Undersøgelsen giver os et godt afsæt for den videre dialog med vores erhvervsliv om, hvad der skal til for at gøre det endnu bedre for vores virksomheder. ”

Yderligere oplysninger

Kontakt

Morten Ulrik Jørgensen(G)
Formand for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi