’Småt brandbart’ bliver nu til ’Rest efter sortering’

Publiceret 20-11-2019

Gribskov Kommune har gennem flere år arbejdet på at nedbringe mængden af Småt brændbart. Det skifter denne uge navn til ’Rest efter sortering’ for hjælpe til at få udsorteret de sidste mængder af genanvendeligt affald.

Store mængder affald er flyttet fra ’Småt brændbart’ til genanvendelse ved at blandt andet at indføre nye affaldsfraktioner på genbrugsstationerne som ’Umalet indendørs træ’, ’Bøger’ og ’Tekstiler’, og at gentænke indretningen af containerne i forskellige affaldszoner på genbrugsstationerne.

Fra 2014 til 2018 er andelen af ’Småt brændbart’ på kommunens genbrugsstationer sammen med de resterende genbrugsstationer i Vestforbrændings opland faldet fra 8,1 procent til 6,6 procent af de samlede mængder på genbrugsstationerne.

Formand for Udvikling, By og Land Pernille Søndergaard (G) konstaterer, at navneskiftet til ’Rest efter sortering’ passer fint i tråd med Gribskov Kommunes arbejde med at få flere til at sortere deres affald.

”Byrådet arbejder i øjeblikket på at finde ud af, hvordan vi mest effektiv kan sortere mere af vores affald her i Gribskov Kommune, så vi lever op til kravene om at sortere mindst 50 procent i 2022. Det vil navneændringen hjælpe os på vej med, fordi den flytter fokus til netop sortering i stedet for afbrænding,” siger Pernille Søndergaard.

Det er i denne uge, at de eksisterende Småt brændbart-skilte bliver udskiftet med Rest efter sortering-skilte.

Yderligere oplysninger

Kontakt

Pernille Søndergaard
Formand for Udvikling, By og Land

Kontakt

Vibeke Meno
Teamleder