Nyt erhvervsforum får luft under vingerne

Publiceret 26-03-2019

Medlemmerne i det helt nye Forum for Vækst og Udvikling samles første gang på torsdag og går dermed i gang med at finde nye måder at styrke erhvervslivet i Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune forener erhvervslivet med turisme, bosætning og branding, når der torsdag er første møde i det nye Forum for Vækst og Udvikling. Formålet med forummet er at skabe nye synergier, som styrker alle parter og øger tilflytning til kommunen.

I forummet kan politikere, erhvervsliv og aktører sammen bringe deres ressourcer, netværk og virkelyst i spil.

Medlemssammensætningen i det nye forum tæller - ud over kommunens erhvervsforeninger - byrådspolitikere og en håndfuld aktører, der repræsenterer kommunens kulturinstitutioner, turisme, landbrug, fødevarer og fiskeri.

Og så vil der være to åbne pladser, hvor forskellige parter bliver inviteret ind for en periode.

En ny måde at tænke erhverv, kultur og turisme

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi har nedsat forummet. Formand Morten Ulrik Jørgensen (NytGribskov) fortæller:

”Det nye forum bliver en ny måde at tænke erhvervsudvikling på. Vi har en stærk tro på, at de forskellige brancher, foreninger og ildsjæle kan gavne hinanden, hvis vi bringer dem sammen. På den måde bliver Forum for Vækst og Udvikling et sted, hvor vi gør hinanden endnu stærkere,”

siger formanden, der ser frem til første møde med spænding:

”På torsdag samles vi for første gang og tager dermed første skridt i en helt ny retning for tværfagligt samarbejde. På mødet skal vi først og fremmest lære hinanden at kende og tale os ind i en fælles forståelse af, hvordan vi udnytter forummets mange muligheder allerbedst,” siger formanden.

Kan anbefale indsatser og projekter

Morten Ulrik Jørgensen forklarer videre, at Forum for Vækst og Udvikling er tænkt som et samarbejdsforum, der selvstændigt eller sammen med kommunens erhvervs-, turisme-, og kulturaktører kan styrke arbejdet med politisk prioriterede indsatser.

Forummet kan blandt andet anbefale indsatser og projekter til relevante fagudvalg og kvalificere kommende indsatser forud for politiske beslutninger.

”Og så er forummet er et sted, hvor vi kan afprøve nye samarbejdsmodeller på tværs af brancher, geografi og produkter. Her har vi også mulighed for at få input fra andre som for eksempel lokale ildsjæle, der kan hjælpe med at kvalificere arbejdet,” siger han.

Der er planlagt fire møder årligt uden for rådhuset med skiftende lokationer. Første møde er på torsdag på Frændekilde i Ørby klokken 18.30 til 21.

Yderligere oplysninger

Kontakt

Morten Ulrik Jørgensen
Formand for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Kontakt

Louise Sørensen
Konsulent