Nye aftaler styrker løn og arbejdstid for lærerne og børnehaveklasseledere i Gribskov

Publiceret 01-05-2019

Gribskov Kommune og Gribskov-Halsnæs Lærerkreds har netop indgået nye aftaler om løn og arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere.

Færre arbejdsdage, et maksimalt antal ugentlige timer og et af landets højeste fællestillæg.

Det er nogle af elementerne i de nye aftaler om løn og arbejdstid, som Gribskov Kommune og Gribskov- Halsnæs Lærerkreds netop har indgået.

Borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov) er meget tilfreds med aftalen. Han fortæller, at det er vigtigt, at det er attraktivt at være lærer i Gribskov Kommune:

Fastholde og tiltrække lærere

”Vi sætter pris på den store indsats, vores lærere yder hver dag på vores skoler i Gribskov Kommune. Den nye aftale er både med til at både fastholde og tiltrække flere lærere. Det vil gøre vores skoler mere attraktive og dermed give flere lyst til at flytte til Gribskov Kommune,” siger borgmesteren.

Forhandlingerne om løn og arbejdstid har stået på siden maj sidste år, og begge parter har forsøgt at få enderne til at mødes trods en presset økonomi. Udgangspunktet har været, at der ikke var flere penge hverken til lønaftalen eller til at forbedre lærernes arbejdstid. Alligevel er det lykkes at nå i hus til begge parters tilfredshed.

Læs flere detaljer om aftalen nedenfor.

Yderligere oplysninger

Kontakt

Anders Gerner Frost
Borgmester

Kontakt

Anne Steffensen
Centerchef i Center for Børn og Unge

Fakta

Arbejdstidsaftalen

  • Ugenormen hæves fra gennemsnitligt 39 timer til 40 timer - samtidig sænkes arbejdsdagene fra 215 til 210 dage.
  • Tilstedeværelsestiden holdes på 33 timer om ugen i gennemsnit
  • Lærernes undervisning må ikke overstige 780 timer - svarende til 26 lektioner
  • Nyuddannet læreres undervisning overstiger ikke 720 timer (1. år) og 750 timer (2. år)
  • Minimum 210 timer til professionelt råderum
  • Fokus på skoleårets planlægning, opgaveoversigter og mødekalender

Lønaftalen

  • Gribskovtillægget for OK-ansatte ændres pr. 01.08.2019: 18.120 kr. (31.03.2000) ca. årligt 25.000 kr.
  • Gribskovtillægget for tjenestemænd ændres til pr. 01.08.2019: 1 løntrin + 6.850 kr. (31.03.2000)
  • For nyansatte gælder lønaftalen pr. 01.01.2019