Udvalg vil have sag om serviceniveau bedre belyst

Publiceret 28-02-2019

Enige udvalg beder administrationen genvurdere muligheden for at fastholde nuværende serviceniveau i hjemmeplejen.

Udvalgene Ældre og Udbud og Ældre, Social og Sundhed har valgt at sende forslag om reduceret serviceniveau på hjemmeplejeområdet tilbage til administrationen.

Udvalgene beder administrationen vurdere, hvordan det kan være muligt at undgå at skære så meget i serviceniveauet i hjemmeplejen, som administrationen har lagt op til i sagen. Derfor er administrationen bedt om at kigge nøje på sammenhængen mellem økonomien, der er til rådighed og serviceniveauet. Yderligere ønsker udvalgene at både Ældrerådet og Handicaprådet igen sikres en høringsmulighed.

Yderligere oplysninger

Kontakt

Pia Foght
Formand for Ældre, Social og Sundhed

Kontakt

Pernille Kromann Sams
Formand for Ældre og Udbud

Kontakt

Mikkel Damgaards
Velfærdsdirektør