Tidsbestilling styrker kommunens Borgerservice

Publiceret 18-02-2019

Økonomiudvalget har besluttet at indføre obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice per 1. september. Det vil give bedre service til borgerne, og administrationen bruger samtidig færre ressourcer, viser erfaringer fra andre kommuner.

Borgerservice indfører obligatorisk tidsbestilling fra 1. september. Det besluttede Økonomiudvalget for nylig.

Der er en række fordele for borgerne ved obligatorisk tidsbestilling. Det forklarer centerchef i Center for Borgerservice og Beskæftigelse Peter Steen Olsen:

”Det betyder blandt andet, at de ikke møder op forgæves. Når man bestiller sin tid, får man besked om, hvilken dokumentation man skal have med, og man er sikker på, at den rette medarbejder er til rådighed. Tidsbestillingen betyder også, at borgerne ikke længere skal stå i kø, men kan planlægge deres besøg, så de kan gå direkte ind,”

siger centerchefen og konstaterer, at man allerede i dag kan ordne meget via de digitale selvbetjeningsløsninger på for eksempel www.borger.dk.

”Når en borger bestiller tid, så vil vores medarbejdere på forhånd vurdere henvendelsen og se, om der er mulighed for at guide borgeren online, og så kan borgeren måske helt undgå at skulle tage på rådhuset,” siger Peter Steen Olsen.

Tidsbestilling betyder desuden, at Borgerservice kan udbyde tider både tidligere og senere på dagen end i dag. Det vil være en fordel for blandt andre virksomheder og borgere på arbejdsmarkedet.

Også en fordel for Gribskov Kommune

Ifølge Peter Steen Olsen kan Borgerservice nedbringe sagsbehandlingstiden på alle typer henvendelser.

”Ved tidsbestilling guider vi borgeren igennem, så borgeren har den rigtige dokumentation med og medarbejderen kan forberede sig på henvendelsen. Dette giver kortere ekspeditionstid per henvendelse. Det viser erfaringer fra andre kommuner, for eksempel Fredensborg Kommune, der indførte obligatorisk tidsbestilling 1. februar 2018,” slutter centerchefen.

Planen er, at Gribskov Kommune går over til tidsbestilling 1. september 2019.

Yderligere oplysninger

Kontakt

Peter Steen Olsen
Centerchef i Center for Borgerservice og Beskæftigelse