Nyt nationalparkråd på plads

Publiceret 04-02-2019

Der er fundet 22 rådsmedlemmer blandt de 81 foreninger, der havde valgt at indstille en kandidat til nationalparkrådet.

Da ansøgningsfristen udløb den 16. december, havde nationalparken modtaget 81 ansøgninger. Den 29. januar udvalgte bestyrelsen de 22 nye rådsmedlemmer.

Bestyrelsen er gået efter kandidater med en særlig viden og stor lokal op-bakning bag sig og har sammensat et råd, der geografisk spænder over hele nationalparken.

"Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke for den store interesse, som der har været for at få en plads i det nye nationalparkråd. Det tegner godt for nationalparken med et så stort lokalt engagement. Det har været svært at væl-ge blandt de mange ansøgere, og vi håber, at selvom man ikke har fået en plads i rådet, stadig har lyst til at deltage i at udvikle nationalparken f.eks. ved at komme med ideer til projekter", siger Carl Bruun, bestyrelsesformand i Nati-onalpark Kongernes Nordsjælland.

Bestyrelsen har valgt at holde to pladser i rådet åbne, hvis det undervejs viser sig, at der er brug for flere kompetencer i rådet.

Rådets første opgave bliver at vælge en formand og næstformand. Det sker på rådets første møde, som afholdes i februar eller marts måned.

Derudover skal de vælge de to rådsmedlemmer, som skal have plads i nationalparkbesty-relsen. Rådet skal rådgive nationalparkbestyrelsen i større sager, bidrage til, at nationalparken bliver lokalt forankret, og foreslå og udvikle projekter.

Kontakt

Carl Bruun
Bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Kontakt

Marianne Lund Ujvári
Sekretariatschef for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Find alle medlemmerne på nationalparkens hjemmeside under Nyheder:
www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/nyheder/2019/feb/nyt-nationalparkraad-paa-plads/