Ny konstitueringsaftale, hvor alle partier i byrådet er med

Publiceret 01-04-2019

Konstitueringsaftalen - der er underskrevet den 30. marts 2019 af samtlige partier i byrådet - angiver en ny retning for udvalgsarbejdet i Gribskov Kommune. Der vil i fremtiden være færre udvalg, med en skarpere opgavefordeling og mere fokus på kommunens kerneopgaver.

Gribskov Kommune står over for en økonomisk ubalance, som kræver politisk prioritering, både i forhold til udgifter og indtægter.

Dette kræver et samlet byråd, hvor alle er enige om den fremtidige økonomiske styring - og dermed præmisserne for budgetaftalen.

”På denne baggrund er det glædeligt, at konstatere at vi nu står med en konstitueringsaftale, hvor alle partier i byrådet er med. Jeg er glad for vi alle står sammen, og at Venstre også er med i konstitueringen. Det er vigtigt, at alle borgere i Gribskov er politisk repræsenteret i en konstituering - og at et byråd er funderet på det bredest mulige flertal” siger Borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov)

 

 ”I Venstre er vi glade for at være blevet inviteret med i konstitueringen, og dermed bidrage til forsat at tage ansvar for kommunens udfordringer også i fremtiden” siger gruppeformand Birgit Roswall (Venstre).

Konstitueringsaftalen - der er underskrevet i dag lørdag af samtlige partier i byrådet - angiver desuden en ny retning for udvalgsarbejdet i Gribskov Kommune.

Der vil i fremtiden være færre udvalg, med en skarpere opgavefordeling og mere fokus på kommunens kerneopgaver.

Der vil således i fremtiden være følgende udvalg;

Økonomiudvalget

Formand Borgmester Anders Gerner Frost – NytGribskov
Næstformand Viceborgmester Bo Jul Nielsen

Udvikling, By og Land

Formand Pernille Søndergaard – NytGribskov
Næstformand Brian Lyck Jørgensen – Dansk Folkeparti
Næstformand Bent Hansen – Venstre

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Formand Morten Ulrik Jørgensen – NytGribskov
Næstformand Jesper Behrensdorff – Konservative

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Formand Birgit Roswall – Venstre
Næstformand Pernille Kromann – NytGribskov

Børn, Idræt og Familieudvalget

Formand Sisse Krøll Willemoes – NytGribskov
Næstformand Natasha Stenbo Enetoft - Venstre

Beskæftigelses- og Ungeudvalget

Formand Mikkel Andersen – Socialdemokraterne
Næstformand Jørgen Simonsen – Venstre

Et §17, stk 4 udvalg med varierende dagsordner valgt af byrådet

Formand Trine Egetved - Konservative
Næstformand Pia Foght - Socialdemokraterne

Yderligere oplysninger

Kontakt

Anders Gerner Frost (NG)
Borgmester, Gribskov Kommune