Send din post sikkert. Kontakt os via de digitale postkasser

Klik på et emne for at skrive til kommunen via din digitale postkasse på borger.dk. Du vil også modtage svar i din digitale postkasse.

Du skal logge på med NemID. Har du ikke allerede tilmeldt dig digital post bliver du bedt om at gøre det undervejs.

Ansat i kommunen

Arbejdsmiljø (for kommunalt ansatte)
Løn og personaleadministration
Job i kommunen

Anvendelse af kommunens arealer

Anvendelse af kommunens arealer
Større arrangementer

Arbejde, ydelser og Jobcenter

Arbejdsmarkedsrelaterede ydelser
Jobcenter

Arkiv

Gribskov Arkiv

Bolig og flytning

Almene boliger og boligregulering
Boligregulering
Boligtilbud
Bygningsregulering og byggetilladelser
Grundsalg og projektejendomme

Databeskyttelse

Databeskyttelsesrådgiver

Erhvervsudvikling og erhvervsstøtte

Erhvervsudvikling og erhvervsstøtte
Godkendelse af private institutioner
Jordbrug
Private erhverv, regulering
Taxa
Virksomheds- og erhvervsregistrering

Familie og børn

Om dagtilbud til børn
Forældremyndighed
Underretning
Økonomisk fripladstilskud

Fysisk planlægning

Fysisk planlægning
Om ledningsnet og gravetilladelse

Husdyrhold

Husdyr

Kontrolgruppe - anmeldelser

Kontrolgruppen

Kultur og fritid

Bibliotek
Folkeoplysning
Kultur og fritid

Miljø og energi

Affaldshåndtering og skadedyr
Kloaker, spildevand og vandløb

Opkrævning

Beskatning og opkrævning

Pension og efterløn

Om pension

Samfund og rettigheder

Borgerlegitimation
Databeskyttelsesrådgiver
Folkeregistrering
Valg
Ægteskab og partnerskab

Skole og uddannelse

Skole og undervisning
Ungdomsuddannelse & Fritidstilbud for børn og unge

Støtte til særligt udsatte grupper - børn og unge

Støtte til særligt udsatte grupper

Sundhed og sygdom

Begravelser
Personlig hjælp, omsorg og pleje mv.
Sundhed
Sygesikring
Tandplejen

Til unge

Ungdomsuddannelse & fritidstilbud for børn og unge

Transport og rejser

Havnevæsen
Veje og trafik

Udlændinge i Danmark

Integration og udlændinge

Vand, el, varme og anden forsyning

Vand, el, varme og anden forsyning

Øvrige

Øvrige

Næste generation Digital Post udskydes til første kvartal 2022

Den planlagte nedlukning af Digital Post fra 26. til 29. november er udskudt til første kvartal 2022.

Læs mere i Digitaliseringsstyrelsens nyhed