Høring: Udkast til Natura 2000-handleplaner 2022-2027

14-02-2024

Gribskov Kommune sender hermed udkast til Natura 2000-handleplaner 2022-2027 i offentlig høring i 8 uger. 
Høringsfrist d. 11. april 2024

Natura 2000-område nr. 132 Rusland

Gribskov Kommune sender udkast til Natura 2000-handleplan i høring for Natura 2000-område nr. 132 Rusland. 

Gribskov Kommune koordinerer høringen på vegne af de relevante handleplanmyndigheder (Gribskov Kommune, Helsingør Kommune og Miljøstyrelsen). Den nye Natura 2000-handleplan skal erstatte den tidligere handleplan for perioden 2016-2021.

Udkast til Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Rusland kan ses her. 

Natura 2000-område nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Gribskov Kommune sender udkast til Natura 2000-handleplan i offentlig høring for Natura 2000-område nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev.

Gribskov Kommune koordinerer høringen på vegne af de relevante handleplanmyndigheder (Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune). Den nye Natura 2000-handleplan skal erstatte den tidligere handleplan for perioden 2016-2021.

Udkast til Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Tisvilde Hegn og Melby Overdrev her. 

Fristen for at afgive høringssvar er d. 11. april 2024 for begge handleplaner.

Høringssvar kan sendes på digital post eller på mail til natur@gribskov.dk

Kontakt

Natur, Vand og vej

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til Natur, Vand og Vej