Høring: Nedlæggelse af offentligt sti-/vejareal mellem Bygaden og Søborggårdsvej

11-09-2023

Byrådet har truffet foreløbig beslutning om at nedlægge det offentlige sti-/vejareal, mellem Bygaden og Søborggårdsvej.
Nedlæggelsen foretages som led i Naturstyrelsens naturgenopretningsprojekt for Søborg Sø. Når der sættes vand på søen, oversvømmes eksisterende sti mellem Bygaden og Søborggårdsvej. Stien omlægges derfor til forløb langs landkanalen, som led i projektet. Ændringen betyder desuden at cykelstirute 33 omlægges.

Høringsfristen er den 10. november 2023.