Høringsfrist 13. nov. 2023

Høring om påtænkt tilladelse til reguleringsprojekt med etablering af sø på Høbjerg Hegn 5, Nejlinge, 3200 Helsinge

16-10-2023

Gribskov Kommune har modtaget et reguleringsprojekt fra Det danske Spejderkorps, om etablering af ny sø på ejendommen beliggende på Høbjerg Hegn 5, Nejlinge, 3200 Helsinge.
Inden vandløbsmyndigheden tager stilling til reguleringsprojektet, sendes det i fire ugers høring.
Høringssvar kan sendes til ved digitalt svar, pr. email til dpete@gribskov.dk eller via brev til Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge.