Offentlig høring- nedlæggelse af offentligt vejareal ved Ramsager

11-05-2023

Byrådet i Gribskov Kommune har truffet foreløbig beslutning om at nedlægge det offentlige vejareal, der er del af parkeringsareal ved tidligere institution.

Hvis du mener, at vejen skal opretholdes som privat vej eller privat fællesvej, kan du fremsætte et sådant krav inden den 10.07.2023.