Høring: Forslag til Lokalplan 512.28 for boliger på Engerødvej 43, Helsinge og kommuneplantillæg nr. 20

17-05-2023