Høring: Lokalplan 331.03 for Hulerød Kro og Kommuneplantillæg nr. 13 med tilhørende miljørapport er i høring

01-05-2023