Høring: Ansøgning om nedlæggelse Landvindingslaget Søborg Sø samt genopretning Søborg sø

22-06-2023

Gribskov Kommune har den 15. maj. 2023 modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedlægge Landvindingslaget Søborg Sø, samt genoprette Søborg sø. Vandløbsmyndigheden påtænker at tillade reguleringen, og derfor sendes denne påtænkte afgørelse i 6 ugers høring.

Høringsbrev

Se bilag på Kommunens hjemmeside

Frist for høringssvar er den 5. august 2023