Høring: Høring af tilladelse til regulering af rørlagt vandløb i Troldebakkerne klynge 11

25-01-2023

Høringsfrist d. 22. feb. 2023

Vandløbsmyndighed i Gribskov Kommune sender hermed tilladelse til regulering af det private rørlagte vandløb gennem klynge 11 i Troldebakkerne, i høring.

Der søges om reguleringstilladelse med henblik på at omlægge markdrænet til faste rør indenfor en afstand på 25 meter indenfor nedsivningsarealet til overfladevand.

Ansøgning

Høring af tilladelse