Høring: Reguleringsprojekt på ejendommen matr.nr. 1 i Esrumkloster

24-04-2023

Høringsfristen er d. 22. maj 2023

Gribskov Kommune har modtaget et reguleringsprojekt om opgravning af eksisterende dræn pga. etablering af ny sø på ejendommen matrikel nr. 1 i Esrumkloster.

 Inden vandløbsmyndigheden tager stilling til reguleringsprojektet, sendes den i 4 ugers høring. Eventuelle bemærkninger til sagen kan indsende inden fristens udløb ved digitalt svar, pr. email til dpete@gribskov.dk eller via
brev til Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge. Høring