Høring af reguleringstilladelse til nyt vandløb og medbenyttertilladelse af eksisterende rørlagt vandløb.

09-09-2022

Vandløbsmyndighed i Gribskov Kommune påtænker hermed at give tilladelse til etablering af et nyt privat rørlagt vandløb på Bue-ager 9.
Med tilslutning til privat rørlagt vandløb, der løber til Kjøvsrenden. Bue-ager 9, Blistrup

Høringsfrist 7. oktober 2022