Høring: Rørlægning af private grøfter ved hegning af NNP Gribskov

17-06-2022

Vandløbsmyndigheden påtænker at tillade rørlægning af 13 privat grøfter på mellem 3-5 meter, efter vandløbsloven1 § 17 og derfor sendes denne påtænkte afgørelse i 4 ugers høring. Høringsfristen er 15. juli 2022.