Gilleleje: udkast til tillæg til spildevandsplanen vedr. Gilleleje syd, Åtoftegård.

23-06-2022

Gilleleje: udkast til tillæg til spildevandsplanen vedr. Gilleleje syd, Åtoftegård.
Høringsfrist 19. august 2022