Etablering af dræn og rensebrønd – reguleringsprojekt, Almevej 117

23-06-2022

Høringsfrist 22. juli 2022

 

Hermed sende reguleringsprojekt om etablering af dræn og rensebrøndved Almevej 117, Gilleleje i høring sammen med VVM-ansøgning.

Dines Jørgensen & CO. A/S Hillerød ansøger på vegne af Planet Huse A/S Ribe om tilladelse til etablering af dræn og brønd på ejendommen matr.nr. 2 qc Strand Esbønderup By (tidligere en del af Almevej 117, matr.nr. 2 f Strand Esbønderup).

Inden vandløbsmyndigheden tager stilling til en evt. tilladelse skal projektet i høring i 4 uger fra dags dato.

Høringsfrist den 22. juli 2022.

Høringsbrev

Bilag 1 projektansøgning

Bilag 2 VVM-ansøgning