Høring: Ansøgning om kystbeskyttelse ved Carl Lendorfs Vej 9, 11 og 13, Gilleleje.

12-12-2022

Kystmyndigheden i Gribskov Kommune har modtaget ansøgninger om tilladelse til at etablere kystbeskyttelse ud for Carl Lendorfs Vej 9, 11 og 13, 3250 Gilleleje.
Projektet omfatter etablering af skråningsbeskyttelse foran eksisterende betonmur samt strandfodring med ral. Formålet med projektet er at opnå beskyttelse mod underminering samt at øge murens modstandsdygtighed mod jordtryk på bagsiden.
Høringsfristen er 9. januar 2023.

Ansøgning Carl Lendorfs Vej 9

Ansøgning Carl Lendorfs Vej 11

Ansøgning Carl Lendorfs Vej 13

Bilag til ansøgningerne

Lovgrundlag

Sagen behandles efter Kystbeskyttelsesloven § 3 stk. 1.

Lovens formål er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Formålet varetages i sagsbehandlingen ved at afveje følgende hensyn i det ansøgte projekt:

  • Behovet for kystbeskyttelse
  • Økonomisk hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1A. (Hensyn 2 er ikke relevant i denne sag)
  • Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
  • Rekreativ udnyttelse af kysten
  • Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten
  • Andre forhold.

Det ansøgte projekt skal screenes i henhold til Miljøvurderingsloven og kommunen skal vurdere hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering jf. Kysthabitatbekendtgørelsen.

Lovhenvisninger:

Kystbeskyttelsesloven, LBK nr 705 af 29. maj 2020

Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 1986 af 27. oktober 2021

Kysthabitatbekendtgørelsen, BEK nr. 654 af 19. maj 2020

Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021

4 ugers offentlig høring

Hvis du har bemærkninger til projektet, bedes du fremsende disse via digital post eller til e-mail: tms@gribskov.dk.

Hvis du er fritaget fra digital post, kan du skrive til Gribskov Kommune, Att: Pi Sylvester Harild, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge.

Frist for bemærkninger er 9. januar 2023.