Høring: Etablering af en sø på et privat rørlagt vandløb, Aggebo Skovvej 2

12-08-2022

Vandløbsmyndighed i Gribskov Kommune sender hermed projektet om etablering af en sø på et privat rørlagt vandløb i høring. Den nye sø placeres i en lavning, der modtager vand fra interne dræn, hvor der ofte er vand i vinterhalvåret. Søen etableres på Aggebogård ejendom. Nationalpark Kongernes Nordsjælland står for projektet. Høringsfrist 9. september 2022.