Høring: Udkast til tillæg nr. 1 til spildevandsplanen

29-08-2022

Helsinge, udkast til tillæg nr. 1 til spildevandsplanen – kloakering Blistrup Nord med bilag 1, vedtægter til regnvandslav
Høringsfrist 25. oktober 2022