Høring: Budget 2023-2026

30-08-2022

Høringsfrist 12. september 2022, kl. 08.00

Budget 2023-2026 er i høring blandt høringsberettiget parter, som fx skolebestyrelser, Ældreråd, Handicapråd m.fl.
Det er igennem dem at det er muligt at give et høringssvar.

Høringsmaterialet består af Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet den 29. august.

Økonomiudvalgets referat  fra 29. august: Punkt 113: 1. behandling af budget 2023-2026  

Høringsfrist
12. september kl. 08.00 er sidste frist for indsendelse af høringssvar.

Høringssvar sendes til hoeringbudget@gribskov.dk

Læs mere om tidsplan for budgetbehandlingen på gribskov.dk/budget2023