§ 56 Aftalt fravær

Har en medarbejder en langvarig og/eller kronisk lidelse, kan der oprettes en § 56 aftale om sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Aftalen betyder, at arbejdsgiver får refunderet udgifterne til sygedagpenge allerede fra medarbejderens første fraværsdag. På den måde belaster sygdom ikke arbejdsgiver økonomisk, og det kan forøge muligheden for at fastholde medarbejderen. Fx ved migræne, kræftbehandling m.fl. der kan give spredte sygedage.

Aftalen kan gælde op til to år ad gangen. Den indgås mellem arbejdstager og arbejdsgiver, men skal godkendes i kommunen.

Læs om regler og krav på sundhed.dk

Virksomhed og medarbejder kan udfylde aftalen (dp 211) sammen eller hver for sig. Kræver adgang med Mit-ID.

Ansøg om § 56-aftale på borger.dk