Demens

Hvis du har demens eller er pårørende til én med demens, kan du få hjælp og støtte i Gribskov Kommune.

Demenskoordinatorer

Hvis du har fået en demensdiagnose eller har mistanke om demens – eller er pårørende til én, der har – kan du få råd og vejledning af kommunens demenskoordinatorer.

Koordinatorerne kan bla. hjælpe med:

  • Viden om, hvordan du eller din pårørende kan blive udredt for demens.
  • Råd og vejledning om sygdom og livet med demens.
  • Kontakt til dagtilbud med aktivitet og socialt samvær.
  • Viden om forskellige hjælpemidler og visitation af hjemmehjælp. 
  • Vejledning om plejebolig.

 

Hvis du har fået diagnosticeret en demenssygdom tilbydes du og din familie en samlet vejledning ved et hjemmebesøg.

 

 

 

Tilbud

Demenskoordinatorerne har en stor viden om demens og vil kunne besvare mange spørgsmål.

Ønsker du mere viden om livet med demens herunder bilkørsel, sundhed, kommunikation og flere emner i berøring med livet med demens, findes der mange vejledninger hos Nationalt Videnscenter For Demens.

Du kan finde vejledningerne her

I Gribskov kommune ligger Holbohave, som er et aktivitetscenter for borgere med demens.
 
Alt personale har en demensrettet tilgang og anvender deres faglighed i de forskellige tilbud på aktivitetscenteret.
På Holbohave kan borgerne deltage i forskellige former for fysisk aktivitet, både indendørs og udendørs, samt få kognitiv stimulering og socialt samvær.
 
Holbohave er et dagstilbud, hvor man kan være alle hverdag kl.09.00-15.00.
Der er aftenåbning onsdage i ulige uger kl.15.00-20.00.
Der er også mulighed for at blive tilmeldt en kørselsordning ud til Holbohave. 
 
Hvis du er interesseret i tilbuddet, skal du kontakte demenskoordinatorerne for yderligere information.
 
 

Sorg når man mister langsomt /v. Jørn Henrik Olsen.

 

I anledning af Demensugen 2023 inviteres der til foredrag om demens fredag d. 12 maj på Kulturhavnen.

Foredraget henvender sig særligt til pårørende til personer med en demenssygdom og italesætter de svære følelser, som er forbundet med at være pårørende.

På foredraget vil forsker og forfatter Jørn Henrik Olsen b.la. sætte ord på de sorgreaktioner, som mange pårørende oplever, samt hvordan pårørende kan håndtere de forskellige situationer uden at miste sig selv i det hele.

 

Foredraget afholdes fredag d.12 maj k. 16.00-17.00

På Kulturhavnen Gilleleje

Det er gratis at deltage.

Der vil blive serveret kaffe og småkager.

 

Tilmeld dig foredraget her

 

Kursus for pårørende til en person med demens

Når et menneske får en demenssygdom, påvirker det hele familien.

Der kan være mange forandringer i hverdagen, og som pårørende kan du opleve at stå alene med mange problemstillinger.

Viden om sygdommen og om hvordan du håndterer vanskelige situationer, kan være med til at give jer en bedre hverdag i familien.

Du kan deltage på kurset, hvis du er pårørende til en person med demens eller til en, som er i gang med demensudredning.

Invitation til tværkommunalt pårørendekursus efterår 2023

Borgere med demens og deres pårørende kan have behov for aflastning.

Der er mulighed for midlertidigt ophold, hvor du kan få et ophold, imens din pårørende bliver aflastet. Vi kan vejlede dig om muligheder i egen bolig samt ansøgning om midlertidigt ophold.

Kontakt demenskoordinatorerne, hvis du ønsker mere information.

 

 

 

Visitationen kan hjælpe dig ved behov for hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp eller personlige hjælpemidler.

Kontakt Borgerservice og bed om at blive viderestillet til Visitationen, hvis du har spørgsmål til praktisk hjælp og personlig pleje.

Handler dine spørgsmål om hjælpemidler som eks. kompressionsstrømper skal du bede om at blive viderestillet til Hjælpemidler. 

Du kan også skrive en mail til sundhedogomsorg@gribskov.dk

I Gribskov Kommune har vi ud over almene plejeboliger også særlige boliger for borgere med demens.  De demensvenlige boliger findes på henholdsvis Helsingegården og Trongården.

Der kræves særlige kriterier for at komme i betragtning til disse boliger.

Kontakt demenskoordinatorerne inden ansøgning for vejledning.

 Læs mere om plejecenterbolig

Du kan finde et direkte link til et ansøgningsskema her, som du eller dine pårørende kan udfylde og sende til os.  Find ansøgningsskemaet her. 

 

Senest opdateret 27-09-2023

Kontakt

Inge-Lise Roswall
Demenskoordinator
Center for Sundhed og Omsorg