Sundhedsprofil for Gribskov

I Sundhedsprofil 2017, kan du se hvordan det står til med sundheden i Gribskov. Du kan også se hvordan udviklingen har været siden 2010.

Sundhedsprofil 2017 for Gribskov Kommune, er en lokal udgave af Region Hovedstadens Sundhedsprofil. Vi har taget alle dataene for Gribskov Kommune og lavet vores egen udgave og tilføjet nogle ekstra kapitler.

 

Du kan læse sundhedsprofilen her:

Sundhedsprofil 2017 (PDF)

Du kan se de personaer, som vi har konstrueret på baggrund af sundhedsprofilen her:

Personaer