Tilbud til pårørende

Er du pårørende til en med demens? Så kan du her læse om dine muligheder for hjælp og støtte i Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune afprøver i 2021 og 2022 samtalegrupper for pårørende til personer med demens på Helsinge og Trongården.

Samtalegrupperne foregår efter et koncept fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Samtalegrupperne er et trygt rum, hvor man kan dele tanke og følelser, med personer som er i samme situation.

Formålet er:

at forbedre deltagernes livskvalitet ved at forebygge og/eller mindske de velkendte negative effekter af omsorgssituationen på den psykiske og fysiske funktionsevne.

at deltagerne bliver bedre i stand til at forstå, støtte og hjælpe personen med demens.

 

Du kan deltage, hvis du er pårørende til en der bor på Helsingegården eller Trongården. Kontakt centerlederen, hvis du er interesseret i at deltage.

Kontakt

Inge-Lise Roswall
Demenskoordinator
Center for sundhed og omsorg