Rehabilitering ved sygdom

Tilbud om træning og støtte til dig der fx lever med en kronisk eller længerevarende sygdom.

Rehabiliteringsforløb for dig med en længerevarende sygdom

Gribskov Kommune giver dig mulighed for at deltage i et samlet uddannelses- og træningsforløb, hvor du får viden og redskaber til at leve godt med din type 2 diabetes, KOL, hjerte-kar sygdom eller lænde-ryg lidelser.

Læs mere om forløbet for type 2 diabetes på sundhed.dk

Læs mere om forløbet for KOL på sundhed.dk

Læs mere om forløbet for hjerte-kar sygdom på sundhed.dk

Læs mere om forløbet for lænde-ryg lidelse på sundhed.dk

Rehabiliteringsforløb kræft

Mange oplever, at de mister kontrollen over deres hverdag, når de rammes af kræft. Et rehabiliteringsforløb kan med træning og vejledning hjælpe dig med at finde tilbage til hverdagen igen.

Læs mere om forløbet for kræft på sundhed.dk

Selvtræning for pensionister

Er du pensionist, førtidspensionist eller efterlønsmodtager, så har du mulighed for at benytte træningsfaciliteterne på flere af kommunens plejecentre.

Læs mere om kommunes træningsfaciliteter på sundhed.dk