Tilbud til borgere med demens

Har du fået en demensdiagnose? Så kan du her læse om dine muligheder for hjælp og støtte i Gribskov Kommune.

Demenskoordinatorer

I Gribskov er der to dygtige demenskoordinatorer som kan hjælpe dig med at tilrettelægge støtten så den passer til dit behov. Koordinatorerne kan hjælpe med:

  • Råd og vejledning om sygdom og livet med demens
  • Kontakt til dagtilbud med aktivitet og socialt samvær
  • Visitation af hjemmehjælp
  • Døgntilbud til aflastning af pårørende

 

Tilbud

Gribskov Kommune afprøver i 2021 og 2022 samtalegrupper for personer med demens. 

Formålet med samtalegruppen er, at man som person med demens har mulig for at indgå i et fællesskab med andre i samme situation, hvor man kan dele tanker, følelser og yde støtte til hinanden. Samtalegrupper giver mulighed for at styrke din mestringsevne og handlekompetencer i forhold til at bevare en meningsfyldt hverdag længst muligt.

Kontakt demenskoordinatorerne, hvis du er interesseret i at at deltage i en samtalegruppe.

Gribskov Kommune afprøver i 2021 og 2022 længere, individuelle samtaler for dig, som har fået diagnosticeret demens.

Samtalen foregår efter en metode kaldet: Samtalehjulet. Under samtalen vil du have en en involverende og meningsfuld dialog med en demenskoordinator eller visitator, hvor omdrejningspunktet er dit liv, dine personlige værdier, interesser og ønsker.

Kontakt

Inge-Lise Roswall
Demenskoordinator
Center for sundhed og omsorg

Kontakt

Janne Juel-Nielsen
Demenskoordinator
Center for sundhed og omsorg