Værd at vide om forebyggende hjemmebesøg og fællesarrangementer.

Her kan du finde flere detaljer om Gribskov kommunes tilbud om forebyggende hjemmebesøg og fællesarrangement.

Sådan kontakter vi dig med et tilbud

Der er forskellige tilbud og kontaktmuligheder. De fastlagte tilbud er afhængig af din alder.
Vi har oplysninger om din fødselsdag og vi tilbyder dig det forebyggende besøg automatisk. Du vil få et tilbud om et forebyggende besøg i din E-Boks.

Du skal kontakte os via Borger.dk, hvis du ønsker vores besøg eller har spørgsmål til vores tilbud.

Link til Borger.dk

Du kan læse om de forskellige tilbud herunder:

Vi sender dig et brev i din E-Boks med et tilbud om vores forebyggende hjemmebesøg.

Vi sender dig en invitation til et fællesarrangement, for alle der fylder 75 år i løbet af året. Det er planlagt sådan:

 • Vi afholder 4 fødselsdagsarrangementer. Et arrangement hvert kvartal for de der har 75-års fødselsdag i kvartalet.

 •  

  Arrangementet varer 2 timer

 • Du inviteres til et kort oplæg og besøg på stande/cafeer med forskellige temaer

 • Vi afholder fællesmøderne på skift i Helsinge eller Græsted frivilligcenter, Seniorcenter Helsinge og Aktivitetscenter Gilleleje.

 • Vi byder på kaffe og kage

 

Vores formål med fællesmøderne, er at støtte op om gode samværsmuligheder for de 75-årige, vise frivilligheds- og seniorcentrene frem, fortælle om de forebyggende hjemmebesøg og introducer os selv. Du har også mulighed for en kort personlig samtale og evt. aftale hjemmebesøg.

 • Vi har følgende mulige temaer til et fællesarrangement. Møderne har et identisk indhold alle 4 gange pr. år. Du kan se det endelige program i din invitation.
 • Oplæg om mental sundhed og faldforebyggelse
 • Oplæg fra frivilligheds-eller seniorcentrene
 • Hvordan skaber du gode rammer til fællesskaber/samvær?
 • Seniorliv og bolig. Skal jeg blive boende eller flytte?
 • Sundhedsfaglige emner som f.eks. udfordringer ved nedsat hørelse og syn. Hvad skal du være opmærksom på og hvad ligger der af muligheder for at lette dagligdagen?
 • Kost, rygning, alkohol og motion

Hvis du ikke har mulighed for eller ønsker at deltage i et fællesarrangement, kan vi tilbyde dig et hjemmebesøg. Du skal selv kontakte os via Borger.dk, når du får invitationen.

Link til borger.dk

Vi sender dig et brev i din E-Boks med et tilbud om vores forebyggende hjemmebesøg.

Vi sender dig et brev i din E-Boks med et tilbud om vores forebyggende hjemmebesøg.

Vi sender dig et brev i din E-Boks med et tilbud om vores forebyggende hjemmebesøg

Vi får oplysninger fra folkeregisteret og ved derfor, hvem der har mistet en ægtefælle. Vi ringer til dig og tilbyder vores besøg.

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er en forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre. Det er hensigten, at de forebyggende besøg kan forebygge og/eller løse eventuelle problemer før de når at udvikle sig.

Ved de forebyggende hjemmebesøg får du råd og vejledning om de forskellige muligheder og tilbud, der findes. De forebyggende hjemmebesøg kan medvirke til, at du oplever større tryghed og trivsel.

Forebyggelseskonsulenterne tilbyder dig vejledning i hvilke støttemuligheder der findes i hverdagen. Vi informerer og vejleder dig om kommunale og frivillige tilbud.

Du kan læse om Gribskov kommunes sagsbehandlingstider ved klikke her.

Når vi modtager oplysninger om dig, skal Gribskov kommune som dataansvarlig efter Persondataforordningens artikel 13 give dig en række oplysninger om blandt andet kommunens og databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger, formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Klik her for en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig

Vores kontaktoplysninger

Du skal som udgangspunkt skrive til os via Borger.dk . Hvis du er fritaget fra digital post eller ikke kan benytte den digitale mulighed, kan du ringe til en af forebyggelseskonsulenter.

Forebyggelseskonsulenterne kan ikke visitere dig til hjælp og støtte til f.eks. hjemmepleje eller skrive dig op til en anden bolig. Har du brug for den hjælp og støtte skal du skrive til os via Borger.dk.