Covid-19 / coronavirus

På denne side kan du finde information og vejledninger fra Gribskov Kommune.

Opdateret 19. januar 2022

Coronavaccine

Coronatest

Til virksomheder
 

Regeringen har tidligere indført brug af mundbind og krav om Coronapas, når man færdes offentligt. Der er blandt andet indført coronapas og mundbind på sociale tilbud, plejehjem, Rådhuset og i jobcenteret. På skoler og i dagtilbud skal besøgende bære mundbind.

Læs mere om coronapas her.

Læs mere om kravet til brug af mundbind her.

 

Restriktioner frem til 31. januar

  • Krav om mundbind eller visir for forældre og besøgende i dagtilbud m.v., på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser
  • Ret til at bære visir for medarbejdere i dagtilbud m.v. og på grundskoler
  • Ret til at bære mundbind for medarbejdere på grundskoler, dog ikke når de gennemfører undervisning eller i andre situationer, hvor de er i kontakt med elever.

Læs mere om smittehåndtering og nære kontakter

Er du "nær kontakt" eller "øvrig kontakt" til en smittet

Er det barn "anden kontakt" til en smittet?

Læs vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler  og dagtilbud

Isolationsbolig

Er du testet positiv for corona-virus (covid-19), eller er du nær kontakt til en smittet, og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan kommunen hjælpe med et ophold i en såkaldt isolationsfacilitet - en bolig uden for hjemmet.

Målgruppen er voksne, selvhjulpne borgere, der er konstateret smittet med COVID-19, og som bor med:

  • mange personer på et lille areal uden optimal rumadskillelse
  • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af kognitiv funktionsnedsættelse, eller
  • én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Du kan kontakte Gribskov Kommune på telefon 7249 6085, hvis du opfylder betingelserne og ønsker at blive visiteret til en isolationsfacilitet.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med COVID-19 kan kun visiteres til ophold på isolationsbolig i følge med en voksen fra samme husstand.

Praktisk og vigtig information: Du skal dokumentere at du er i målgruppen for ordningen og vi skal derudover have dine kontaktoplysninger. Vi samarbejder om at løfte opgaven med andre kommuner og du skal derfor ved visitation til en isolationsbolig acceptere at dine oplysninger deles med en anden kommune. Når vi har fået de nødvendige oplysninger og dokumentation får du som udgangspunkt en afgørelse mundtlig. Du kan bede om at få afgørelsen skriftlig, men der er ikke klagemulighed på afgørelsen om visitation til en isolationsbolig.

Hold dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hold dig opdateret på coronasmitte.dk

Besøg på plejecentre

Du skal nu igen bruge mundbind/visir samt vise coronapas, når du besøger vores plejecentre. Beslutningen trådte i kraft fredag morgen kl. 6 den 12. november. Læs mere her.

Besøgende på såvel indendørs som udendørs arealer skal fortsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Ved besøg:

  • Du skal have været rask uden tegn på feber, øget træthed, hovedpine, hoste, almen utilpashed, muskelsmerter mv i mindst 48 timer
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler PCR-test inden besøg på plejecentre
  • Bekræft dit besøg til personalet, op til eller når du ankommer, så vi ved, hvem der kommer på besøg. Dette kan forebygge smitte og lette sporingsarbejdet ved et eventuelt udbrud og forbereder borgeren og personalet på besøget
  • Der udføres håndhygiejne før, under og efter besøg

 Ved evt. smitteudbrud på plejecenteret forventes det, at pårørende, som har været inde på plejecenteret i forbindelse med udbruddet, lader sig teste ligesom medarbejderne. Der kan være tale om flere tests med dages mellemrum

 Ved smitteudbrud kan hele eller dele af plejecenteret få besøgsrestriktioner.

Her finder du vores plejecentre

Er du syg, ældre eller særligt sårbar over for Corona, så er der flere, der kan hjælpe.

Aktiv Gribskov har samlet en liste over lokale foreninger og organisationer, der tilbyder hjælp til indkøb og samtaler/tryghedsopkald under Coronakrisen.

Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så kan du finde hjælp her: Aktiv Gribskov - Hjælpenetværk

Vejledning til ledere af private dagtilbud, privatskoler, efterskoler og kost-og friskoler

Gribskov Kommunes sundhedspleje står til rådighed for rådgivning og sparring i forbindelse med lokale udbrud at Corona/Covid-19 virus. Det gælder også i weekenderne. Muligheden for vejledning gælder alle offentlige og private tilbud indenfor børne-og undervisningsministeriets område. Tilbuddet omfatter ikke privatpersoner.

Kontakt i hverdagene

I hverdagene er det områdets normale sundhedsplejerske, som kontaktes: 

Ann-Sophie

7249 7153

Distrikt: Dronning Mølle, Esrum/Esbønderup

Helle

7249 7075

Distrikt: Ramløse, Helsinge N.

Inge

7249 7067

Distrikt: Annisse

Linette

7249 7076

Distrikt: Vejby og Tisvilde

Lisbeth

7249 7070

Distrikt: Græsted og Alme

Lise

7249 7203

Distrikt: Gilleleje Vest

Maria

7249 7073

Distrikt: Helsinge og Kagerup

Marianne

7249 7068

Distrikt: Helsinge Ø

Rikke

7249 7071

Distrikt: Gilleleje Øst/p>

Trine

7249 7063

Distrikt: Blistrup, Smidstrup, Søborg og Munkerup

Kontakt i weekender

Teamleder Trine Brøndmark

Tlf. 72497066, eller på mail: tbroe@gribskov.dk

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via Digital Post på borger.dk.