Covid-19 / coronavirus

På denne side kan du finde information og vejledninger fra Gribskov Kommune.

Opdateret 29. november 2021 

Coronavaccine

Coronatest

Til virksomheder

Nye tiltag indført fra mandag 29. november

Regeringen har indført en række nye corona-restriktioner. De træder i kraft på mandag den 29. november.  De nye restriktioner handler om brug af mundbind og krav om Coronapas, når man færdes offentligt.

Læs mere om kravet til brug af mundbind her.

Og læs mere om krav om coronapas her.


Man skal bestille tid til vaccinering i Gribskovhallen

Vi har tidligere været så heldige, at man kunne blive vaccineret i Gribskovhallen uden tidsbestilling. Men der er så stor efterspørgsel nu, at man skal bestille tid. Det kan man gøre på www.vacciner.dk. Hvis du ikke kan se Gribskovhallen på listen over vaccine-steder, så er det, fordi der ikke findes flere tider.

Er du blevet nær kontakt? Sådan forholder du dig

Hvis du har været tæt på en person, der er smittet med Covid-19, så er du det, vi kalder 'nær kontakt'. Det betyder, at du skal blive PCR-testet på 4.- og 6.-dagen efter, at du har været i kontakt med den smittede. Hvis du er færdigvaccineret, skal du ikke gå i selvisolation, men alligevel testes på 4.- og 6.-dagen.

Hvis du ikke er færdigvaccineret, og du ikke har været smittet inden for de seneste 12 måneder, skal du straks gå i selvisolation.  

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre som 'nær kontakt', uanset om du er færdigvaccineret eller ej.

Nye tiltag på dagtilbud- og skoleområdet

Gribskov Kommune har indført tiltag på børne- og undervisningsområdet for at mindske risikoen for smittespredning. Det drejer sig i første omgang generelt om at begrænse tværgående aktiviteter og holde børnene i faste grupper.

Her på Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde de gældende retningslinjer for skoler og dagtilbud på landsplan

Dagtilbud: Børn på faste stuer og aflevering udenfor
På daginstitutionsområdet arbejder kommunen med, at børnene skal være på deres faste stue, og at aflevering og afhentning skal ske udenfor.

Skoler og fritidsordninger: I stamklasser og faste grupper
På skoleområdet og i sfo/fritidsordninger arbejder kommunen med, at børnene så vidt muligt er i deres stamklasser og i faste grupper, så fælles aktiviteter på tværs mindskes mest muligt.

Opfordring til test i dagtilbud og skoler
I dagtilbud opfordres personale, der ikke er vaccineret mod COVID19, til at lade sig teste én gang ugentligt. Opfordringen gælder personale i både offentlige og private dagtilbud.

I grundskolen er der opfordring til ugentlige test for forebyggelse af smitte:
• Børn fra 12 år, der hverken er færdigvaccinerede (14 dage efter sidste stik) eller har haft corona indenfor de seneste 12 måneder.
• Børn i alderen 9-11 år, der ikke har haft corona indenfor de seneste 12 måneder. Læs mere i brev fra 17. november til forældre og medarbejdere her.


Læs mere på AULA
Gribskov Kommune opfordrer alle forældre til at følge med på AULA, hvor de kan læse mere og vil få direkte besked om ovenstående og eventuelle nye tiltag.


Coronapasset er genindført visse steder per 12. november

Coronapasset er blevet genindført. på coronasmitte.dk kan du læse det seneste nye, fx hvor du fremover skal vise det.

Isolationsbolig

Er du testet positiv for corona-virus (covid-19), eller er du nær kontakt til en smittet, og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan kommunen hjælpe med et ophold i en såkaldt isolationsfacilitet - en bolig uden for hjemmet.

Målgruppen er voksne, selvhjulpne borgere, der er konstateret smittet med COVID-19, og som bor med:

  • mange personer på et lille areal uden optimal rumadskillelse
  • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af kognitiv funktionsnedsættelse, eller
  • én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Du kan kontakte Gribskov Kommune på telefon 7249 6085, hvis du opfylder betingelserne og ønsker at blive visiteret til en isolationsfacilitet.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med COVID-19 kan kun visiteres til ophold på isolationsbolig i følge med en voksen fra samme husstand.

Praktisk og vigtig information: Du skal dokumentere at du er i målgruppen for ordningen og vi skal derudover have dine kontaktoplysninger. Vi samarbejder om at løfte opgaven med andre kommuner og du skal derfor ved visitation til en isolationsbolig acceptere at dine oplysninger deles med en anden kommune. Når vi har fået de nødvendige oplysninger og dokumentation får du som udgangspunkt en afgørelse mundtlig. Du kan bede om at få afgørelsen skriftlig, men der er ikke klagemulighed på afgørelsen om visitation til en isolationsbolig.

Hold dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hold dig opdateret på coronasmitte.dk

Besøg på plejecentre

Du skal nu igen vise coronapas, når du besøger vores plejecentre. Beslutningen trådte i kraft fredag morgen kl. 6 den 12. november. Læs mere her.

Besøgende på såvel indendørs som udendørs arealer skal fortsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Ved besøg:

  • Du skal have været rask uden tegn på feber, øget træthed, hovedpine, hoste, almen utilpashed, muskelsmerter mv i mindst 48 timer
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler PCR-test inden besøg på plejecentre
  • Bekræft dit besøg til personalet, op til eller når du ankommer, så vi ved, hvem der kommer på besøg. Dette kan forebygge smitte og lette sporingsarbejdet ved et eventuelt udbrud og forbereder borgeren og personalet på besøget
  • Der udføres håndhygiejne før, under og efter besøg

 Ved evt. smitteudbrud på plejecenteret forventes det, at pårørende, som har været inde på plejecenteret i forbindelse med udbruddet, lader sig teste ligesom medarbejderne. Der kan være tale om flere tests med dages mellemrum

 Ved smitteudbrud kan hele eller dele af plejecenteret få besøgsrestriktioner.

Her finder du vores plejecentre

Er du syg, ældre eller særligt sårbar over for Corona, så er der flere, der kan hjælpe.

Aktiv Gribskov har samlet en liste over lokale foreninger og organisationer, der tilbyder hjælp til indkøb og samtaler/tryghedsopkald under Coronakrisen.

Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så kan du finde hjælp her: Aktiv Gribskov - Hjælpenetværk

Vejledning til ledere af private dagtilbud, privatskoler, efterskoler og kost-og friskoler

Gribskov Kommunes sundhedspleje står til rådighed for rådgivning og sparring i forbindelse med lokale udbrud at Corona/Covid-19 virus. Det gælder også i weekenderne. Muligheden for vejledning gælder alle offentlige og private tilbud indenfor børne-og undervisningsministeriets område. Tilbuddet omfatter ikke privatpersoner.

Kontakt i hverdagene

I hverdagene er det områdets normale sundhedsplejerske, som kontaktes: 

Ann-Sophie

7249 7153

Distrikt: Dronning Mølle, Esrum/Esbønderup

Helle

7249 7075

Distrikt: Ramløse, Helsinge N.

Inge

7249 7067

Distrikt: Annisse

Linette

7249 7076

Distrikt: Vejby og Tisvilde

Lisbeth

7249 7070

Distrikt: Græsted og Alme

Lise

7249 7203

Distrikt: Gilleleje Vest

Maria

7249 7073

Distrikt: Helsinge og Kagerup

Marianne

7249 7068

Distrikt: Helsinge Ø

Rikke

7249 7071

Distrikt: Gilleleje Øst/p>

Trine

7249 7063

Distrikt: Blistrup, Smidstrup, Søborg og Munkerup

Kontakt i weekender

Teamleder Trine Brøndmark

Tlf. 72497066, eller på mail: tbroe@gribskov.dk

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via Digital Post på borger.dk.