Bolig til borgere med særlige behov

Har du behov for en bolig med støtte, så findes der forskellige boliger og botilbud med mulighed for hjælp og støtte.

For at få en bolig med socialpædagogisk støtte skal du have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og være ude af stand til at bo alene uden støtte.

Gribskov kommune har kontrakt med en række forskellige typer boliger og botilbud.

Botilbud

Handicapegnede boliger

Kontakt Gribskov Kommune og få hjælp til at søge bolig